top of page

PODMÍNKY ÚČASTI

Cena za 1den

Záloha: 4.000 Kč

(Splatná převodem ihned po obdržení „potvrzení o účasti“ s bankovním spojením)

Doplatek: 7.900 Kč

(Splatný nejpozději v den zahájení v hotovosti nebo kartou v rámci registrace)

Celková cena: 11.900 Kč

Informace pro hráče HC Energie Karlovy Vary:

Prvních padesát přihlášených kmenových hráčů HC Energie (v každém ze dvou týdnů ESHA) obdrží slevu z doplatku 2000 Kč. Celková cena je v tomto případě 9.900 Kč.

1.             Odpovídající věk (7 -14 let) a zvládnuté základy bruslení a vedení kotouče (minim. 2-letý pravid. trénink).

2.            Po obdržení Vaší přihlášky, Vám zašleme „potvrzení o účasti“ a bankovní spojení. Vaše přihláška bude platná pouze v případě, když uhradíte zálohovou platbu ihned po obdržení potvrzení o účasti.      

3.            Přivézt s sebou: kartu zdrav.poj., kompletní hokejovou výstroj, věci na plavání, sportovní oblečení a obuv do haly.

4.            Další podrobné informace o průběhu kurzu obdržíte 4 týdny před zahájením.

5.            Nárok na odškodnění při nezaviněném nekonání či předčasném ukončení účastníkům nevzniká.

6.            Pojištění: všichni účastníci musí mít v době konání PHA kromě zdravotního pojištění I pojištění odpovědnosti za škodu.

7.            Každý účastník a jeho rodiče se touto přihláškou zavazují k dodržování "Řádu ESHA" v průběhu celého kurzu. V případě, že účastník "Řád ESHA" nebezpečně poruší, může ředitel ESHA rozhodnout o jeho vyloučení z ESHA. Nevyčerpaná část kurzovného pak bude vrácena jeho rodičům. 

Stornovací podmínky - přihláška se zaplacením zálohy stává závaznou.

Pokud se účastník odhlásí:

a)            Do 31.05.2024 - stornopoplatek činí 20% ze zálohy.

b)            Po 31.05.2024 - stornopoplatek činí 50% ze zálohy.

c)            Od 01.07.2024 - stornopoplatek činí výši celé zálohy.

d)            V případě, že by se kurs nemohl konat, bude celá zaplacená záloha vrácena.

bottom of page